Reference

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR připravujeme celou řadu publikovaných materiálů, jako zpravodaje, publikace, mapy, technické průvodky staveb, info letáky a další. Dále jsme vytvořili mapovou aplikaci ADPOS, která na hlavním webu rsd.cz dodává aktuální data o stavbách, opravách a odpočívkách na dálnicích. Ukázky si můžete prohlédnout níže. 

Mapová aplikace APDOS pro web RSD.cz

Informační mikroweb Nová D1